Vårt Team

Primus Dahl 

Verkställande Direktör

Alexander Ribbenstrand

Arbetsledare

Roman Bidbarov

Arbetsledare

Vårt Team

Anton Lejon

Operativ Chef

Freddy Klaving

Projektledare

Linus Holmqvist

Arbetsledare

Simon Lundholm

Arbetsledare

Kalle Larsson

Arbetsledare

Josefin Alerydh

Administration

Postadress:
Gustav III:s Boulevard 109
169 74, SOLNA


Telefon:

070-488 03 36