Om oss

SENASTE NYTTVi har hittat hem!


Saneco Bygg är oerhört stolta och glada över att kunna presentera nyheten att vi öppnat upp ett nytt lokalkontor på norra sidan av Stockholm. Det nya kontoret kommer fungera som ett komplement till huvudkontoret och möjliggöra en ännu tryggare leverans till våra kunder.


Saneco Bygg arbetar efter en beprövad struktur med fokus på effektivitet och tydlighet. Vi vänder oss i huvudsak mot försäkrings- & förvaltningsbolag. Vattenskador, bränder och olika typer av renoveringar är vår vardag.


Vi har snickare, rivare, målare, målare, asbestsanerare och VVS. Allt under samma tak. Vi strävar efter att i så lång utsträckning som det är möjligt använda egen personal, vilket ger korta kommunikationsvägar och skapar trygghet hos både beställare och kunder.


Önskar ni att komma i kontakt med oss på Saneco Bygg AB så maila oss på Info@sanecobygg.seKvalitetsbygg Försäkring blir Saneco Försäkring!


Efter flera år av fantastiskt samarbete så blir två organisationer till en när Saneco Bygg tar över Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning.

Processen att integrera försäkringsavdelningen i Sanecos organisation började i april tidigare i år och efter sex månader så lanseras Saneco Försäkring.

Från och med 1/11 2021 så kommer alla försäkringsärenden helt skötas av Saneco Bygg.


https://www.kvalitetsbygg.se/forsakring


Genom att förvärva Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning så kan vi nu leverera hela Skadeåterställningsprocessen under ett tak. Detta ger oss möjligheten att säkerställa kvaliteten i varje moment och dra synergieffekter från andra delar av vår organisation. - Primus Dahl, VD Saneco Bygg

Om Oss

Saneco Bygg grundades 2009. Inledningsvis ombesörjde Saneco Bygg totalentreprenader gällande renoveringar och ombyggnationer av privatbostäder, såväl lägenheter som hus.


Efter att själv blivit offer för en försäkringsskada ombesörjd av en inkompetent entreprenör väcktes ett intresse för försäkringsärenden inom Byggbranschen. Här insåg man tidigt vikten av att sätta sig i den olycksdrabbades position.


2016 tecknades ramavtal och man expanderade verksamheten med försäkringsärenden, såväl inom fukt-och brandskador.


I dagsläget består Saneco Bygg av 60st heltidsanställda experter inom byggbranschen. De spridda på yrkesgrupperna Projektledning, Besiktning, Rivning, Sanering, Snickeri, Plattsättning, VVS och Måleri.


För mer info vänligen se Våra Tjänster alternativt Vårt Team.