Om oss

SENASTE NYTT

Kvalitetsbygg Försäkring blir Saneco Försäkring!


Efter flera år av fantastiskt samarbete så blir två organisationer till en när Saneco Bygg tar över Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning.

Processen att integrera försäkringsavdelningen i Sanecos organisation började i april tidigare i år och efter sex månader så lanseras Saneco Försäkring.

Från och med 1/11 2021 så kommer alla försäkringsärenden helt skötas av Saneco Bygg.


https://www.kvalitetsbygg.se/forsakring


Genom att förvärva Kvalitetsbyggs försäkringsavdelning så kan vi nu leverera hela Skadeåterställningsprocessen under ett tak. Detta ger oss möjligheten att säkerställa kvaliteten i varje moment och dra synergieffekter från andra delar av vår organisation. - Primus Dahl, VD Saneco Bygg

Om Oss

Saneco Bygg grundades 2009. Inledningsvis ombesörjde Saneco Bygg totalentreprenader gällande renoveringar och ombyggnationer av privatbostäder, såväl lägenheter som hus.


Efter att själv blivit offer för en försäkringsskada ombesörjd av en inkompetent entreprenör väcktes ett intresse för försäkringsärenden inom Byggbranschen. Här insåg man tidigt vikten av att sätta sig i den olycksdrabbades position.


2016 tecknades ramavtal och man expanderade verksamheten med försäkringsärenden, såväl inom fukt-och brandskador.


I dagsläget består Saneco Bygg av 60st heltidsanställda experter inom byggbranschen. De spridda på yrkesgrupperna Projektledning, Besiktning, Rivning, Sanering, Snickeri, Plattsättning, VVS och Måleri.


För mer info vänligen se Våra Tjänster alternativt Vårt Team.