Våra Tjänster

Våra Tjänster

Nybyggnationer

Oavsett om det gäller ett lösvirkeshus eller ett monteringshus så är grunden av yttersta vikt. Saneco Byggs arbetsledning genomför gjutning av bottenplattan i egen regi. Vidare börjar ett stomarbete där Saneco Bygg besitter lång och bred erfarenhet och kunskap, referensobjekt lämnas gärna på begäran.

 Renoveringar & Ombyggnationer

Anledningarna kan vara många, nyinflyttad, på väg att sälja eller helt enkelt sugen på en uppfräschning. Saneco Bygg har genomfört flertalet del-och totalrenoveringar samt ombyggnationer i såväl lägenheter som hus.
I dessa sammanhang jobbar vi noggrant med att kombinera kundens behov och vision med en professionell och erfarenhetsbaserad lösning. Vi värnar om att hitta den smartaste lösningen vilket medför att vi investerar tid i inledande projektering. Detta säkerställer ett effektivare arbete och ett bättre slutresultat.

Rivning

Förarbete är A och O inom alla hantverk. Därav har Saneco Bygg en intern rivningsgrupp för att minimera risker samt att säkerställa en jämn och kontinuerlig överlämning till hantverkarna som genomför återställande.


Försäkringsärenden

Saneco Bygg har gedigen erfarenhet av att hantera försäkringsskador åt några av landets största Försäkringsbolag. Oavsett varierande skadeorsaker såsom fukt, brand, inbrott och väder uppmärksammar Saneco Bygg det unika med försäkringsskador, Det var en olycka.

Detta innebär höga krav på arbetsledning och tydlig kunddialog då:
-Försäkringstagaren inte själv valt att hamna i situationen och kanske aldrig har haft med hantverkare att göra tidigare.
-Försäkringsbolagens handläggare hanterar ett högt antal skador och behöver stöd med branschteknisk kunskap.

Restaurang & Butiksmiljöer

  • Att arbeta med kommersiella ytor är alltid en utmaning. Vare sig det gäller restaurangkök, restaurangmiljöer eller butiksytor är effektivitet, estetik och slitstyrka nyckelord. Dessa ytor ska kunna utnyttjas till sin fulla potential under en längre tid.
    Saneco Bygg genomför på årlig basis flertalet jobb inom denna kategori. Varje objekt är unikt och arbeten måste oftast utföras mot en tydlig deadline med höga krav på estetik och funktion. Vänligen kontakta oss för referensobjekt.