Vårt Team

Vårt Team

Primus Dahl 

Verkställande Direktör


Freddy Klaving

Produktionschef

Anton Lejon

Affärsutvecklingschef

Josefin Alerydh

Kontorschef

Linus Holmqvist

Projektledare Rot & Entreprenad

Jonathan Bohlin

Teknisk Chef

Kalle Larsson

Projektledare Rot & Entreprenad

Daniel Bergendorff

Projektledare Försäkring

Johan Hjelm

Projektledare Rot & Entreprenad

Lukas Molin

Avd. Chef Försäkring

Fredrik Lindvall

Projektledare Försäkring

Johan Turse

Projektledare Försäkring

Rickard Nilsson

Projektledare Försäkring

Carl Björk

Arbetsledare Riv/Sanering

Alexander Ribbenstrand

Rivchef

Simon Lundholm

Arbetsledare Bygg

Andreas Nordström

Arbetsledare Bygg

Jonas Danielsson

Arbetsledare Bygg

Oscar Nilsson

Arbetsledare Bygg

Jakob Durling

Arbetsledare Bygg

Patrik Engblad

Arbetsledare Bygg