Vårt Team

Vårt Team

Primus Dahl 

Verkställande Direktör

Linus Holmqvist

Arbetsledare

Freddy Klaving

Projektledare

Simon Lundholm

Arbetsledare

Josefin Alerydh

Administration

Kalle Larsson

Arbetsledare

Alexander Ribbenstrand

Arbetsledare

Anton Lejon

Arbetsledare

Roman Bidbarov

Arbetsledare